Ruimte om te ondernemen

Ondernemerschap wordt gekenmerkt door vooruitzien, risico’s afwegen en keuzes maken. Goed risicobeheer vormt hierbij een essentieel onderdeel, want als ondernemer loop je zowel zakelijk als privé (grote) financiële risico’s. Heb jij een duidelijk beeld van wat de gevolgen zijn van bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of overlijden? Wat betekent dit voor de inkomenspositie en / of vermogenspositie voor jou of jouw nabestaanden? Wij kunnen je als sparringpartner adviseren zodat jij de ruimte hebt om te ondernemen.

Verzekeringsoplossingen voor de ondernemer

Ondernemen is zaken doen voor eigen rekening en risico. Dus is het wel verstandig om een aantal verzekeringen af te sluiten. Bedenk daarbij dat verzekeringen die je privé hebt afgesloten geen enkele dekking geven voor je werkzaamheden als ondernemer.

Veelvoorkomende verzekeringen voor ondernemers:

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als zelfstandig ondernemer kun je het jezelf waarschijnlijk niet veroorloven om arbeidsongeschikt te raken. Je bedrijf is immers van jou afhankelijk. Als je door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet kunt werken dan neemt je inkomen waarschijnlijk af. Je loopt dus zowel zakelijk als privé grote financiële risico’s. Wij kunnen je helpen met een advies op maat voor het veilig stellen van je inkomen en/of vermogen.

Heb je op dit moment een arbeidsongeschiktheidsverzekering en twijfel je of de premies en voorwaarden nog marktconform zijn, dan kunnen wij een marktverkenning uitvoeren. Wij vergelijken dan op alle relevante onderdelen verschillende concurrerende aanbiedingen met elkaar en vatten dit samen in een overzicht.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bestuurlijke fouten kunnen grote gevolgen hebben en tot schade leiden. Hiervoor kun je als bestuurder aansprakelijk worden gesteld. Met de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verzeker je jezelf voor persoonlijke aansprakelijkheid als bestuurder.

Compagnonsverzekering / overlijdensrisicoverzekering

Een compagnonsverzekering keert bij overlijden van een van de compagnon(s) een verzekerd bedrag uit aan de achterblijvende compagnon(s). Met deze uitkering kan bijvoorbeeld het aandeel van de overleden compagnon worden overgenomen of een vervanger worden betaald. En kan hiermee de continuïteit van de onderneming gewaarborgd worden.

Wij bieden je een bredere aanpak dan alleen een polis. Tijdens een persoonlijk gesprek vertellen we je graag meer over onze werkwijze.

Pensioenoplossingen
voor de ondernemer

Alles voor de zaak. Dus is het eigen pensioen vaak niet het eerste waar je als ondernemer aan denkt. Toch is het verstandig om iets te regelen op dit gebied. Wil je – afhankelijk van de rechtsvorm van je onderneming – pensioen opbouwen in eigen beheer, bij een verzekeraar of pensioenfonds of binnen een pensioen-bv of pensioenstichting? Mogelijk heb je al iets aan oudedagsvoorziening opgebouwd? Wat is je financiële behoefte als je stopt met werken?

Tijdens een vrijblijvend adviesgesprek inventariseren wij eerst je huidige situatie en persoonlijke wensen. Op basis hiervan brengen we een pensioenadvies op maat uit.

Hypotheek voor de ondernemer

Wist je dat 6 op de 10 ondernemers op dit moment geen hypotheek krijgt? Geldverstrekkers kijken erg kritisch naar jouw persoonlijke financiële situatie.

Onze adviseurs

Deze adviseurs helpen je verder met een helder en objectief advies, toegespitst op de situatie van jou als ondernemer.

Jan

Jan Jansen

jan@florishand.nl

adviseur verzekeringen MKB

Arthur

Arthur Lapidaire

arthur@florishand.nl

financieel adviseur / MfN registermediator

Cindy

Cindy van Es

cindy@florishand.nl

assistent verzekeringen MKB

Jaap Stevens

Jaap Stevens

jaap@florishand.nl

adviseur verzekeringen MKB, specialist B&B

De meest voorkomende vragen over verzekeringen

Moet ik als zzp’er een zakelijke rechtsbijstandverzekering afsluiten?

Wanneer je als ondernemer verwikkeld bent in een juridisch conflict, kun je geen aanspraak maken op de rechtsbijstandverzekering die je in privé hebt. Wil je toch gebruikmaken van rechtsbijstand op het moment dat je een conflict hebt met bijvoorbeeld een klant, een leverancier of met de verhuurder van je pand, dan doe je er goed aan om een zakelijke rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Wij vertellen je graag meer over de voorwaarden en de dekking van deze verzekering.

Geldt de Arbowet- en regelgeving ook voor zzp'ers?

Ben je zelfstandige zonder personeel (zzp’er) of freelancer? Dan geldt een groot deel van de Arbowet- en regelgeving ook voor jou. Je moet voldoen aan alle voorschriften om ernstige arbeidsrisico’s te voorkomen en te beperken. Denk hierbij aan veiligheid en gezondheid, gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, en gevaar voor derden. Deze checklist laat je snel zien hoe je kunt zorgen voor veilige arbeidsomstandigheden.

Waar moet ik op letten als werkgever die zzp'ers inhuurt?

Je moet de zzp’ers op de werkvloer dezelfde bescherming tegen arbeidsrisico’s bieden als je vaste werknemers. Je moet de zzp’ers wijzen op de voorschriften en risico’s die in je bedrijf gelden.

Kom je als ondernemer of zzp’er ook in aanmerking voor een hypotheek met NHG?

Als ondernemer of zzp’er kom je ook in aanmerking voor een hypotheek met NHG. Net als voor mensen in loondienst geldt er een maximale kostengrens van € 265.000 (2018) en 290000 (2019). NHG kent twee manieren om het inkomen voor ondernemers te bepalen: een standaardregeling en een regeling speciaal voor startende ondernemers, die minimaal 12 maanden actief zijn als ondernemer. We kunnen voor deze startende ondernemers een inkomensverklaring op laten stellen. Hierin wordt naast het toetsinkomen ook andere financiële kerncijfers opgenomen, zoals omzet, rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit.

Kan ik een hypotheek krijgen voor een woning met bedrijfsruimte?

Ja, er zijn enkele geldverstrekkers die een hypotheek verstrekken voor een woning met een bedrijfsruimte. Deze geldverstrekkers stellen wel regels aan de verhouding tussen woning en bedrijfs-/winkelpand. Bij veel geldverstrekkers dient het woninggedeelte minimaal de helft tot 2/3e te zijn. De verdeling tussen het woongedeelte en het zakelijke gedeelte moet in een taxatierapport vastgelegd worden. Bij de meeste van deze geldverstrekkers kun je tot 100% van de waarde van het pand financieren, maar bij sommige geldverstrekkers ligt dit lager. Als verplichting geldt dat je zelf in het woongedeelte gaat wonen. Is dit niet het geval dan wordt het als een volledig zakelijke financiering gezien en zijn er minder geldverstrekkers die hiertoe bereid zijn en gelden ook andere voorwaarden.

Ben je een zzp’er die in de woning een eigen kantoorruimte heeft, dan is dat voor een groot aantal geldverstrekkers geen probleem. Let er wel op dat een eigen werkruimte fiscaal niet automatisch kwalificeert als een werkruimte en daarom niet altijd als bedrijfskosten aftrekbaar zijn. Je moet voldoen aan het zelfstandigheidscriterium en het inkomenscriterium. Het zelfstandigheidscriterium houdt in dat de werkruimte in theorie apart te verhuren is en de ruimte een eigen ingang en sanitair heeft. Het inkomenscriterium stelt eisen aan welk deel van je inkomsten minimaal in en vanuit die ruimte wordt verdiend.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) noodzakelijk?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is niet verplicht. Maar het afsluiten van een AOV is wel van harte aan te raden als je ondernemer bent. Als je ziek wordt, heb je geen werkgever die je loon doorbetaalt in de periode dat je ziek bent en je komt niet in aanmerking voor een uitkering op basis van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Als je ziek wordt dan kun je je werk niet meer of niet meer volledig doen, waardoor je minder of geen inkomen meer binnenkrijgt. Je hypotheeklasten en ook je andere vaste en variabele uitgaven lopen echter gewoon door. Het opbouwen van een spaarbuffer is dan ook belangrijk om een eventuele periode van ziekte, maar ook tegenvallende inkomsten op te vangen. Sparen is in eerste instantie dan ook belangrijker dan aflossen op een lening. Misschien heb je een partner, die (een groot deel van) de maandlasten kan dragen. Naast het opbouwen van een spaarbuffer en een partner die een deel van het lagere inkomen kan opvangen, is het vaak raadzaam om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Vaak wordt gedacht, ziek of arbeidsongeschikt worden dat overkomt mij niet. Maar realiseer je dan dat Nederland meer dan 800.000 mensen kent die arbeidsongeschikt zijn. Ook van de zelfstandigen raakt meer dan 1 op de 10 voor langere tijd arbeidsongeschikt.

Hoe kan ik als ondernemer pensioen opbouwen?

Als ondernemer kun je op meerdere manieren zorgen voor een goede financiële situatie op het moment dat je stopt met je bedrijf.

AOW:
Om te beginnen heeft iedereen in Nederland recht op de AOW als hij/zij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Dus ook ondernemers. Voor een gehuwde of samenwonende persoon is dat ca bruto € 800.- per maand en voor een alleenstaande ca bruto € 1.200.- per maand. Voor veel gepensioneerden is dat te weinig om van te kunnen leven.

Pensioenverzekering of pensioenrekening:
Je kunt een lijfrente (pensioen opbouwrekening of –verzekering) afsluiten, waarbij je naar keuze kunt sparen of beleggen. Het bedrag aan lijfrente kun je onder voorwaarden aftrekken voor de belasting. Dit kunnen we voor je uitrekenen. In de pensioenverzekering of -rekening bouw je kapitaal op. Op het moment dat je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt kun je dit omzetten in periodieke uitkeringen.

Zelf sparen of beleggen:
Het geld in een pensioenverzekering of -rekening zit vast. Je kunt er ook voor kiezen om meer flexibel zelf een bedrag te gaan sparen of beleggen in box 3. Let er op dat dit in box 3 valt, waarover je vermogensrendementsheffing moet betalen. Het grote voordeel is dat je zelf op elke manier kunt beschikken over dit geld. Dat is ook handig als de inkomsten in je bedrijf even tegenvallen, bijvoorbeeld doordat je tijdelijk als gevolg van ziekte even niet kunt werken of als je minder werkt hebt als gevolg van een economische crisis.

Hypotheekvrije woning:
Wat veel mensen zich niet goed realiseren is dat ze door het volledig aflossen van hun hypotheek in feite ook hun financiële positie verbeteren op het moment dat ze met pensioen gaan. Want dankzij een hypotheekvrije woning heb je geen hypotheeklasten meer, waardoor je meer geld overhoudt voor andere zaken.

Waarde opbouwen in je bedrijf:
Voor sommige ondernemers vormt hun bedrijf een belangrijke bron van hun pensioen. Doordat ze waarde in hun bedrijf opbouwen. Bijvoorbeeld doordat het bedrijfspand door aflossingen steeds meer tot het vermogen van het bedrijf gaat horen of doordat het bedrijf door goodwill steeds meer waard wordt. Op het moment van de bedrijfsoverdracht of -verkoop komt dit vermogen dan vrij voor de ondernemer.

Wat moet ik allemaal regelen voor het geval ik als ondernemer kom te overlijden?

Ondernemers moeten veel regelen. Naast je privézaken is het van belang dat je nadenkt over de gevolgen voor je bedrijf als je komt te overlijden. Denk bv aan het regelen van een testament, een nabestaandenverzekering en/of compagnonsverzekering. We noemen hieronder een aantal aandachtspunten.

Inkomen partner na je overlijden:
Als je gezin afhankelijk is van het inkomen uit je onderneming, dan is het verstandig om een risico-inventarisatie te maken. Dit begint bij de vraag “”Hoeveel inkomen kan mijn gezin nog uit de onderneming halen als ik er niet meer ben?” Eventueel kan ook worden overwogen om de onderneming te verkopen bij je overlijden. De vraag is dan: “Wat brengt de onderneming op als ik onverwacht komt te overlijden?” Als dit onvoldoende is voor je nabestaanden, dan is het verstandig om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Een verzekering om het overlijden voor uw 60e verjaardag af te dekken is de laatste jaren voordeliger geworden.

Wie wordt eigenaar van het bedrijf na je overlijden?
Veel ondernemingen worden in de vorm van een (Flex) B.V. gedreven of in de vorm van een eenmanszaak (of VOF / maatschap). Bij overlijden van de ondernemer moet je rekening houden met de volgende consequenties:

Eenmanszaak: deze wordt voor rekening en risico van de ondernemer gedreven. De bezittingen en schulden van de onderneming komen bij zijn of haar overlijden toe aan de erfgenamen. Er moet direct worden afgerekend met de Belastingdienst, soms is uitstel van betaling mogelijk.
Maatschap of VOF: meestal is er een overeenkomst tussen de eigenaren gesloten (een zogenaamde maatschapsovereenkomst of VOF-overeenkomst). Veelal zullen de overgebleven maten of vennoten het aandeel van de overleden maat of vennoot overnemen (verblijvensbeding). Ook dan moet er direct met de Belastingdienst worden afgerekend. Een compagnonsverzekering biedt hiervoor een oplossing.
B.V. of Flex B.V.: de B.V. is zelfstandig drager van rechten en verplichtingen. Als de directeur / aandeelhouder komt te overlijden, zullen de aandelen toekomen aan de erfgenamen.

Wat moet je regelen als ondernemer?
Voor je nabestaanden en om belasting te besparen is het verstandig dat je als ondernemer nadenkt over de gevolgen van je overlijden. Het aan te raden om een familieplan te maken zodat men weet hoe te handelen bij het overlijden van de ondernemer. Denk ook aan het opmaken van een testament.

Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Vrijblijvend adviesgesprek? We nemen contact met je op.