Privacy Statement

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze wet heeft als doel om de privacy van burgers te verbeteren. U deelt allerlei persoonsgegevens met ons. Misschien wel meer dan u denkt. Geen zorgen. Met uw persoonsgegevens gaan we zorgvuldig om. Daar kunt u op vertrouwen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die we in verband kunnen brengen met u. U deelt persoonsgegevens met ons als u klant bij ons bent of als u contact met ons hebt. Denk aan uw naam, uw telefoonnummer of uw e-mailadres. Het gaat om alle gegevens die we direct of indirect in verband kunnen brengen met u. Bent u zzp-er of heeft u een eenmanszaak, BV, NV, vof, maatschap of commanditaire vennootschap? Dan wordt u gezien als persoon en gaat het ook om gegevens die direct of indirect iets over u vertellen.

Wat bedoelen we met verwerken?
Verwerken is een begrip uit de wet. Het is een heel breed begrip. Het gaat om alles wat je kunt doen met persoonsgegevens. Van verzamelen tot vernietigen. De ‘Wet Bescherming Persoonsgegevens’ noemt bij verwerken: ‘het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.’

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?
Financiële zaken regelen kan en mag alleen als we u goed kennen. Daarom vragen we naar persoonsgegevens en verwerken we die ook. Afhankelijk van de diensten en producten, kunnen wij de volgende gegevens van u verwerken:

 • Naam
 • Bedrijfsgegevens
 • NAW gegevens
 • BSN nr.
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Burgerlijke staat
 • Rekeningnr
 • Geslacht
 • Samenstelling huishouden
 • Documenten die door u verstrekt zijn, die nodig zijn voor het regelen van uw financiële zaken (u kunt hierbij denken aan uw werkgeversverklaring, jaaropgaaf, loonstrook, opgaaf van schulden en kredieten, jaarrekeningen, e.d.)

Met uw persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld:

 • Contact met u opnemen.
 • Onderzoeken of u klant bij ons kunt worden.
 • Uw aanvraag voor of wijziging van een product en / of dienst zoals betaalrekening, hypotheek, verzekering en andere diensten beoordelen en regelen.
 • Uw gegevens goed in onze administratie zetten en bijwerken als er wijzigingen zijn.
 • Uw diensten onderhouden.

Ons houden aan de wet
Voor Financiële instellingen gelden allerlei wettelijke verplichtingen. Wilt u bij ons uw financiële zaken regelen? Dan gaan we bijvoorbeeld:

 • U identificeren als u klant bij ons wordt (identificatieplicht): we controleren of u echt bent wie u zegt te zijn en we bewaren een kopie van uw identiteitsbewijs.
 • Rekening houden met veranderingen in uw situatie (zorgplicht);
 • Uw persoonsgegevens geven aan organisaties die van de wet sommige gegevens bij ons mogen opvragen. Justitie: bij financiële fraude, Inlichtingendienst: bij financiering van terrorisme, Toezichthouders: als zij onderzoek doen naar bedrijfsprocessen of naar bepaalde (groepen) klanten.

Van wie hebben we persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

 • Klanten en hun vertegenwoordigers.
 • Mensen die interesse tonen in onze diensten.
 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Let op
Als uw bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers aan ons doorgeeft, bent u verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit privacy statement aan hen geven. Uw medewerkers kunnen dan zien hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan. Om uw en onze belangen te beschermen kunnen wij persoonsgegevens verwerken van derden. Dit doen wij bijvoorbeeld in het kader van fraudebestrijding.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Hieronder ziet u welke persoonsgegevens we verzamelen en dus ook kunnen gebruiken. Gegevens over wie u bent Denk aan dit soort gegevens:

 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en dat van uw bedrijf of stichting. Als uw kinderen klant zijn, ook de namen en geboortedata van uw kinderen. En namen van contactpersonen en / of vertegenwoordigers van uw bedrijf.
 • De gegevens die op uw identiteitsbewijs staan.

 

Waarvoor gebruiken we ze?

 • Als u klant wordt, moeten we van de wet uw identiteit vaststellen. Daarvoor maken we een kopie van uw identiteitsbewijs. Zo kan de toezichthouder zien dat we u geïdentificeerd hebben.
 • Uw identiteitsgegevens zijn ook nodig om ons werk goed te kunnen doen.
 • We willen u natuurlijk persoonlijk aanspreken als we u post sturen. En het goede (e-mail) adres gebruiken.
 • En als er iets wijzigt, passen we uw persoonsgegevens aan.

 

Uw contactgeschiedenis
Denk aan dit soort gegevens:

 • Informatie over contact dat u met ons had:
 • Waarover ging het contact (product en / of dienst, advies, aanbieding, servicegesprek, bericht, klacht, informatie).
 • Wanneer was het contact en met wie.
 • Hoe (via post, onze website, e-mail, Whatsapp, nieuwsbrief, adviseur).
 • De opname van het gesprek in een gespreksverslag.

 

Waarvoor gebruiken we ze?

 • Dan zien we waar we het eerder met u over hebben gehad. En kunnen we uw vraag of klacht teruglezen en beantwoorden. Heeft u ingewikkelde financiële producten en / of diensten zoals een hypotheek? Dan leggen we afspraken vast in uw klantdossier.

 

UW financiële situatie en de producten / diensten die u heeft afgenomen
Denk aan dit soort gegevens:

 • Uw privé en zakelijke diensten zoals betaalrekeningen, kredieten, verzekeringen, spaarrekeningen en hypotheek. En cijfers en prognoses van de ondernemingen waar u als directeur/grootaandeelhouder bij betrokken bent.
 • Uw saldo op rekeningen bij banken / verzekeraars / beleggingsinstellingen.
 • De hoogte van uw hypotheek en de waarde van uw huis of bedrijfspand.
 • Gegevens over betalingsachterstanden.

 

Waarvoor gebruiken we ze?

 • Deze gegevens zijn nodig voor een goed beeld van uw financiële situatie, zowel privé als zakelijk. Zo kunnen we steeds de financiële gezondheid van u en / of uw onderneming bepalen en aan onze zorgplicht voldoen.

 

Gevoelige persoonsgegevens
Denk aan dit soort gegevens:

 • Burgerservicenummer (BSN).
 • Gegevens over uw gezondheid. Er zijn extra strenge regels als je gevoelige persoonsgegevens wilt verwerken. Waarvoor gebruiken we ze?
 • We zijn wettelijk verplicht om uw identiteit vast te stellen als u klant wordt. We maken een kopie van uw identiteitsbewijs en daar staat uw BSN op. Zo kan de toezichthouder zien dat we u geïdentificeerd hebben.
 • Om onze rol als o.a. bemiddelaar voor o.a. hypotheken en / of verzekeringen goed te kunnen vervullen, verwerken wij soms gegevens over uw gezondheid. Bijvoorbeeld als u een ziektekosten, en / of arbeidsongeschiktheids- en / of overlijdensriscoverzekering wilt afsluiten.

 

Goed om te weten:

 • We gebruiken nooit gevoelige gegevens die te maken hebben met gezondheid, geloofsovertuigingen, politieke of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid of etnische afkomst.

Uw gebruik van onze websites
Denk aan dit soort gegevens:

 • Uw IP-adres: het adres van uw computer of mobiel op internet dat nodig is om ervoor te zorgen dat computers met elkaar kunnen communiceren. Meestal kun je achterhalen wie er achter een IPadres zit. Maar dat mag alleen na toestemming van de rechter.
 • Gegevens over uw bezoek aan onze site: wanneer heeft u welke webpagina’s bezocht, zoekopdrachten gedaan.
 • Cookies – Uw cookie-instellingen

 

Waarvoor gebruiken we ze?

 • Wij plaatsen verschillende soorten cookies op uw computer. Dat zijn hele kleine tekstbestandjes die bestaan uit letters en cijfers. Ze houden gegevens bij over de websites die u bezoekt en kunnen uw voorkeuren onthouden, zoals de taal
 • Cookies worden gebruikt voor functionaliteiten op de website en voor meer gebruiksgemak.
 • Dankzij cookies weten we welke pagina’s u heeft bekeken op Floris’Hand.nl en in welke diensten u waarschijnlijk geïnteresseerd bent. Wij kunnen u dan informatie laten zien die daar bij past. Of contact met u opnemen over het onderwerp waarop u heeft gezocht, zoals informatie over hypotheken.
 • Cookies zijn soms echt nodig, maar niet altijd. Wilt u alleen noodzakelijke cookies? Pas dan uw cookie-instellingen aan naar niveau 1 (basis). Dat is minder ingewikkeld dan het klinkt.

 

Goed om te weten:

 • Partijen die het internetverkeer afhandelen kunnen het IP-adres opslaan. We kunnen niet altijd garanderen dat dit binnen Europa gebeurt. Bezoekt u bijvoorbeeld vanuit de Verenigde Staten onze site, dan kan het ook buiten Europa worden opgeslagen. Dat doen partijen die het internetverkeer afhandelen.

 

Uw reacties op en over Floris’Hand op social media
Denk hierbij aan dit soort gegevens:

 • Berichten over Floris’Hand die voor iedereen toegankelijk zijn en die u post op social media waar wij ook actief zijn.
 • Uw chatgegevens met ons via Facebook.

 

Waarvoor gebruiken we ze?

 • Wij zijn actief op social media zoals Facebook, LinkedIn, Instagram. Daar delen we acties en informatie over Floris’Hand met iedereen die daarin geïnteresseerd is.

Gegevens over u van andere partijen dan Floris’Hand
Denk hierbij aan dit soort gegevens:

 • Gegevens over bedrijven en hun vertegenwoordigers uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Taxatierapporten.
 • Gegevens van samenwerkende partijen met Floris’Hand (notaris, accountant.
 • Gegevens uit openbare bronnen zoals handelsinformatiebureaus (bedrijven die gespecialiseerd zijn in kredietprofielen), het insolventieregister (informatie over faillissementen en schuldsaneringen), kranten, internet of social media.

 

Waarvoor gebruiken we ze? We gebruiken deze gegevens als we iets controleren. Bijvoorbeeld:

 • Bij zakelijke klanten: zijn uw gegevens nog actueel? Hiervoor vergelijken we onze gegevens met het Handelsregister.
 • Bij een hypotheekaanvraag: wat is de waarde van de woning. Hiervoor gebruiken we het taxatierapport en / of WOZ waarde.
 • Voordat onze adviseurs een bezoek brengen aan klanten kunnen ze kijken naar openbare informatie op internet: speelt er iets in het leven van onze klanten waar we rekening mee moeten of willen houden?

We bewaren deze gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we uw gegevens gebruiken. En zo lang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren.

Met wie delen we persoonsgegevens?
In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als er een goede reden of verplichting voor is. Als u bijvoorbeeld fraude pleegt, kunnen we aangifte tegen u doen. Politie, justitie, toezichthouders en de Belastingdienst kunnen ook op grond van de wet gegevens bij ons opvragen. Verder kan de rechter ons verplichten gegevens te verstrekken. Soms moeten we op basis van een overeenkomst of reglement uw gegevens delen met een andere partij of organisatie.

Er zijn strenge regels voor het delen van persoonsgegevens. Daar houden we ons natuurlijk aan.

Hieronder ziet u met wie we persoonsgegevens kunnen delen.

Andere financiële instellingen
Floris’Hand kan als bemiddelaar tussen u en een verzekeraar en / of hypotheekverstrekker optreden. Dan heeft die verzekeraar en / of bank uw persoonsgegevens nodig en wij geven die dan door.

Soms zal Floris’Hand uw persoonsgegevens met een andere financiële instelling delen als dit bijvoorbeeld nodig is voor de uitvoering van ons contract met u of voor de veiligheid van de financiële sector.

De overheid
Bij fraude of misbruik waarbij Floris’hand is betrokken doen we aangifte en geven we uw persoonsgegevens door aan politie en justitie. Denk aan contactgegevens. Politie, justitie (financiële fraude) en inlichtingendiensten (terrorismebestrijding) kunnen zelf ook informatie bij ons opvragen. Ook zij moeten zich hierbij houden aan de eisen die de wet stelt.

Toezichthouders, zoals de AFM mogen speciale onderzoeken doen. Bijvoorbeeld als zij willen weten hoe bepaalde bedrijfsprocessen zijn ingericht. Ook vragen ze soms persoonsgegevens op als zij informatie nodig hebben over bepaalde klanten of groepen van klanten.

Dienstverleners die voor Floris’Hand werken
We worden geholpen bij ons werk door andere dienstverleners. Dan delen we alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor een bepaalde opdracht. En we maken goede afspraken met die dienstverleners over wat ze met die persoonsgegevens mogen doen. Deze afspraken leggen we vast in contracten.

Bedrijven waar we mee samen werken
We werken regelmatig samen met andere bedrijven. Sluit u bijvoorbeeld een hypotheek of verzekering af? Dan wisselen we persoonsgegevens uit met de betreffende organisaties die in verband staan met het product / de dienst.

Zo zorgen we voor uw persoonsgegevens
We zorgen voor goede beveiliging
We besteden veel geld en tijd aan de beveiliging van onze systemen en persoonsgegevens. We controleren regelmatig hoe persoonsgegevens worden gebruikt en beveiligd.

We hebben een geheimhoudingsverklaring getekend
Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend en de Bankierseed afgelegd. We gaan zorgvuldig om met gegevens die u ons toevertrouwt. En alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens inzien en verwerken.

Er is toezicht op hoe we persoonsgegevens verwerken
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of wij de Wet bescherming persoonsgegevens naleven.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt in het algemeen toezicht op de financiële sector en dus ook op ons.

Uw persoonsgegevens bekijken of aanpassen
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd? Dan kunt u gebruik maken van uw ‘Recht van inzage’. Of wilt u uw gegevens wijzigen en zo gebruik maken van uw ‘Recht op correctie’? Neem dan contact met ons op.

Uw voorkeur voor aanbiedingen instellen
We houden u graag op de hoogte van onze organisatie en diensten. Wilt u liever geen nieuwsbrief ontvangen? Geen probleem. U kunt dit per mail aan ons doorgeven . Stuur een mail naar welkom@florishand.nl of neem telefonisch contact met ons op. Het telefoonnummer is 0162 – 37 22 37.

En natuurlijk staat onder elke nieuwsbrief en e-mail met een link waarmee u zich direct afmeldt.

Onze visie op privacy
We zijn zuinig op uw persoonsgegevens Financiële zaken regelen kan én mag niet zonder dat u persoonsgegevens deelt. Natuurlijk zijn we daarbij heel zuinig op uw gegevens en zorgen we dat het veilig gaat.

Binnen Floris’Hand wegen we alle belangen af en uw recht op privacy telt zwaar mee. Binnen Floris’Hand hebben we een aantal extra afspraken gemaakt:

 • We communiceren open en begrijpelijk over welke persoonsgegevens we gebruiken;
 • We geven uw persoonsgegevens alleen aan personen en instanties die bevoegd zijn deze te ontvangen;
 • We passen ons privacybeleid regelmatig aan
 • Er is steeds meer mogelijk met data. En de regelgeving verandert regelmatig. we zorgen ervoor dat ons beleid steeds up to date is.

Over dit Privacy Statement
Dit is het Privacy Statement van Regiohypotheekburo BV, Floris’Hand Dongen BV, Floris’Hand Udenhout BV en Floris’Hand Mediation BV. We kunnen dit Privacy Statement aanpassen. Deze versie is gemaakt op 1 mei 2018. De meest recente versie vindt u op www.Florishand.nl.

Vragen over privacy?
Gebruik maken van uw ‘Recht van inzage’?
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd? Vul hiervoor het formulier ‘inzageverzoek persoonsgegevens’ in. Dit formulier is op te vragen via welkom@florishand.nl of via 0162 – 37 22 37.

Gebruik maken van uw ‘Recht op correctie’?
U kunt uw gegevens aan laten passen als ze niet juist zijn. Dat wordt het ‘Recht op correctie’ genoemd. Wilt u gegevens aanpassen? Neem hiervoor contact met ons op via welkom@florishand.nl of via 0162 – 37 22 37.

Gebruik maken van uw ‘Recht van verzet’ of ‘Recht van bezwaar’?
Wilt u gebruik maken van uw ‘Recht van verzet’ of ‘Recht van bezwaar’ en alle persoonlijke aanbiedingen stoppen? Neem hiervoor contact met ons op via welkom@florishand.nl of via 0162 – 37 22 37.

Andere vragen over privacy?
Heeft u na het lezen van dit Privacy Statement en de al eerder gegeven antwoorden nog vragen over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken? Stuur dan een e-mail, het adres is: welkom@florishand.nl of via 0162 – 37 22 37.