*|MC:SUBJECT|*

Zakelijk

Corona maatregelen

Bekijk hier de online versie

Floris'Hand

Beste relatie,

Voor de hele wereld heeft het Corona-virus grote gevolgen. We maken er allemaal het beste van. We hebben gemerkt dat veel ondernemers creatief zijn en hun ondernemerschap laten gelden. Maar hoe ondernemend ook, we kunnen er niet omheen dat vele ondernemers een (forse) omzetdaling krijgen te verwerken. Gelukkig bieden banken en verzekeraars regelingen waar je gebruik van kunt maken.

Rente- en premiebetaling

De meeste banken en verzekeraars hebben laten weten hun klanten niet in de kou te laten staan als je door de crisis de rente van je hypotheek of de premies van de verzekeringen niet kunt betalen. Belangrijk is daarbij, dit tijdig te melden. Dan is er bijna altijd wel uitstel van betaling te regelen. Wacht niet totdat je verzekeringsdekking dreigt te worden stilgelegd maar meldt het eerder!
Als je de premie van een gekentekend voertuig niet betaald, dan wordt dit automatisch bij de RDW gemeld en heb je dus kans op een hoge boete.
Overweeg je je zakelijke auto uit te lenen omdat deze toch stilstaat, neem dan even contact met ons op over de consequenties hiervan. De RDW en de verzekeraars hebben een regeling getroffen zodat de mogelijkheid wordt geboden de autoverzekering op te schorten. Maar het totaal opschorten van de premie heeft ook als gevolg dat je niet verzekerd bent bij brand of diefstal.

Lees meer

Bedrijfsactiviteiten?

Ben jij zo’n creatieve ondernemer die een variant op je bestaande of nieuwe bedrijfsactiviteit hebt bedacht om de omzet op peil te houden? Let dan even met name op je aansprakelijkheidsverzekering. Of de bedrijfsautoverzekering als je bijvoorbeeld een bezorgdienst gaat opzetten. Bel of mail ons daarover; het kan zijn dat je verzekering (tijdelijk) moet worden aangepast.

Let op; digitale inbraken en AVG

Nu veel mensen thuiswerken en productiebedrijven (deels) stil liggen, is het goed even stil te staan bij brand- en inbraakrisico’s (zowel fysieke en cyberinbraak). Zorg bijvoorbeeld dat er geen emballage buiten je pand staat en het inbraakalarm geactiveerd is. Wees ervan overtuigd dat je ICT beveiliging goed voor elkaar is, ook met het oog op de AVG.

De corona crisis raakt ondernemend Nederland hard. Ook in deze tijd helpen we je graag verder. Vanuit ons kantoor of vanuit thuis, maar op de manier zoals je van ons gewend bent. Heb je vragen aan ons? Bel of mail ons.

Mensen die je verder helpen

Floris’Hand Dongen

Bolkensteeg 21

Floris’Hand Udenhout

Kreitenmolenstraat 55

welkom@florishand.nl
We zijn 24/7 bereikbaar op:
0162 – 37 22 37

Facebook Instagram LinkedIn

Hoewel aan de samenstelling van deze nieuwsbrief uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie.

Wil je jezelf afmelden van deze of andere Floris'Hand nieuwsbrieven?
Update je profiel of kies voor afmelden.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*